အမှတ်(၁)တပ်မတော်စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်

အမှတ်(၁)တပ်မတော်စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ တညင်းကုန်း ရပ်ကွက် တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် - ၀၃၁ - ၃၅၁၁၈ , ၀၉၃၉၁၀၃၈၄၄ , ၀၉၃၉၁၀၃၈၄၅